DAYTIMETOPIC
07-08-2022(Sunday)08:55 AMFILE PERMISSION
07-08-2022(Sunday)10:30 AMUSER ADMIN
07-08-2022(Sunday)12:00 PMSUDO
14-08-2022(Sunday)08:55 AMProcess Management
14-08-2022(Sunday)10:30 AMOS Difference and Filesystem
14-08-2022(Sunday)12:00 PMsystemctl commands
21-08-2022(Sunday)08:55 AMPARTITION CREATION
21-08-2022(Sunday)10:30 AMBOOT PROCESS
21-08-2022(Sunday)12:00 AMLVM
28-08-2022(Sunday)08:55 AMCRON ANACRON
28-08-2022(Sunday)10:30 AMarchive compression, symlink and hardlink
28-08-2022(Sunday)12:00 PMRSYNC SERVER, LOG ROTATION